Algemene Voorwaarden Happinezz Academy BV

1. Algemeen

Happinezz Academy BV biedt via haar platform CoachTribe online programma’s aan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en mentale gezondheid. Met een abonnement verkrijgt de koper toegang tot dit platform. Door een abonnement aan te schaffen, stemt de koper in met de volgende bepalingen.

2. Abonnementen

Happinezz Academy biedt twee soorten abonnementen aan: een maandabonnement en een jaarabonnement. Bij de aanschaf van een abonnement worden de inhoud en prijs duidelijk kenbaar gemaakt aan de koper. Happinezz Academy behoudt zich het recht voor om het abonnementsgeld te verhogen. Bij een tussentijdse prijsverhoging heeft de koper altijd de mogelijkheid om het abonnement te annuleren.

3. Maandabonnement

De koper betaalt maandelijks het abonnementsgeld via automatische incasso. Het abonnement start op de aanschafdatum en wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan via de CoachTribe-omgeving met een opzegtermijn van een maand. Happinezz Academy bevestigt de opzegging en geeft aan tot wanneer de koper toegang heeft tot het platform.

4. Jaarabonnement

De koper betaalt het abonnementsgeld voor het gehele jaar ineens via automatische incasso. Het abonnement start op de aanschafdatum en wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan via de CoachTribe-omgeving met een opzegtermijn van een maand. Happinezz Academy bevestigt de opzegging en geeft aan tot wanneer de koper toegang heeft tot het platform.

5. Proefperiode

De koper kan het abonnement binnen twee weken na aanschaf kosteloos opzeggen. Bij opzegging binnen deze periode wordt het abonnement direct stopgezet en betaalt de koper slechts €0,02. Opzeggen kan via de desbetreffende knop in de CoachTribe-omgeving.

6. Overdracht en Toegang

Het is de koper niet toegestaan om anderen toegang te geven tot het platform. Bij overtreding kan Happinezz Academy de toegang per direct stopzetten zonder terugbetaling. Het abonnement is niet overdraagbaar.

7. Platform en Content

De koper heeft onbeperkt toegang tot alle beschikbare programma’s op het platform. Iedere maand wordt nieuwe content toegevoegd. Het is de koper niet toegestaan om programma’s op te slaan, te kopiëren of te verspreiden, behalve voor eigen gebruik.

8. Bereikbaarheid Platform

Happinezz Academy streeft ernaar het platform continu beschikbaar te stellen. Bij storingen of onderhoud kan tijdelijke onbereikbaarheid voorkomen, wat geen terugbetalingsverplichting oplevert, tenzij de onbereikbaarheid onredelijk lang is.

9. Aansprakelijkheid

Happinezz Academy levert kwalitatieve programma’s, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het (niet) opvolgen van de adviezen. De koper blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de programma-inhoud.

10. Benodigdheden

Sommige programma’s vereisen extra benodigdheden, zoals pen, papier of werkbladen. Happinezz Academy verschaft deze niet; de koper dient hier zelf voor te zorgen.

11. Privacy

Happinezz Academy verstrekt informatie over gegevensverwerkingen in haar privacyverklaring. Voor vragen of verzoeken omtrent privacy kan contact worden opgenomen via support@coachtribe.nl. Gegevens worden zeven jaar bewaard conform fiscale regelgeving. Kopers hebben recht op inzage, wijziging of verwijdering van hun gegevens volgens de AVG.

12. Toepasselijk Recht en Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de koper en Happinezz Academy is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.